tisdag 10 mars 2009

Livcykelanalys för blöjor - fortsättning IV

Rafflande intressant, har jag konstaterat förut, är det att söka bra information om blöjor och deras miljöpåverkan. Idag har jag, som jag nämt tidigare idag, haft kontakt med en fransk tygblöjeboksförfattarinna, Christelle Beneytout. Det visar sig att hon har en hel del att säga om den brittiska livscykelstudien för blöjor som 2005 kom fram till att tygblöjor så som de används i verkligheten av brittiska familjer (dvs inte enligt rekommendationerna) inte är märkbart miljövänligare än engångsblöjor, utan att blöjsystemen sammanvägt sliter ganska jämt (men lite olika) på Moder Natur. Och inte bara hon, hon citerar andra källor som också är kritiska till hur studien genomförts, tex Women Environemental Netwerk (WEN). Läs på Christelle's franska hemsida, klicka vidare på écologie.
Jag ska ta del av informationen och uppdatera butiken och vår information om blöjor och miljö därefter!