lördag 7 februari 2009

Blöjor och miljöhänsyn

Nu har vi äntligen lagt in lite information om miljöaspekter av blöjor på pinkgreen.se. Vi försöker jämföra miljöpåverkan från 24 tygblöjor med den från 6000 engångsblöjor. Det är inte helt enkelt, men vi har byggt upp en ram som vi kommer att bygga ut med innehållet från de få oberoende rapporter som gjorts på ämnet.

Den generella konsensusen kring blöjor tycks vara att tvättbara blöjor är miljövänligare än engångsblöjor, oavsett miljömärkningen på dessa. Debatten och studierna gäller främst hur mycket miljövänligare som tygblöjorna är. För att verkligen kunna jämföra olika blöjor med varandra behöver man ta hänsyn till produktionen, transporten, användningen och hanteringen efter användning. Det är svårt att jämföra - en tygblöjas stora jämförande fördel (men också största energiåtgång) finns i användningen (eller snarare återanvändningen), medan miljöstatistik för en engångsblöja mest analyserar produktionen.

För att förse ett (eller flera) barn med tygblöjor behöver man producera några få kg tvättbara blöjor som i slutändan ger ca 5kg mestadels komposterbart avfall. Motsvarande för ett enda barn i engångsblöjor är cirka 6 000 blöjor som ger 1-2 ton avfall som inte bryts ner på flera hundra år i våra sopberg (eller bränns utan energivinst).

Läs mer på vår sida om blöjor och miljö som är under uppbyggnad!