måndag 9 februari 2009

Avfallsprevention

Om alla lämnade sina använda förpackningar till återvinning skulle volymen hushållsavfall minska till hälften. Landets alla metallkapsyler motsvarar 2 200 bilkarosser.
Referens Ragnsells. Wow.

Reklam utgör 5% av uppkommet hushållsavfall(50 kg/hushåll och år).
25% av ätbar mat slängs och matavfall sammanlagt är 22% av uppkommet hushållsavfall. Referens seminarium för Hållbar Avfallshantering. Wow.

Blöjor står för 4% av uppkommet hushållsavfall eller 8% av innehållet i soptunnorna enligt Jenny Sahlin och kollegors presentation om "avfallsprevention" (jag älskar det ordet!) 080507 för Hållbar Avfallshantering. Men det är statistik för alla hushåll - inte bara barnfamiljer. För barnfamiljer är det en mycket större andel än så! Och man skulle kunna tillämpa AVFALLSPREVENTION genom att använda tvättbara blöjor eller flergångsblöjor som de kallas i presentationen!